អាជីវកម្មសុខភាពសម្រស់កីឡាកំសាន្តបច្ចេកវិទ្យាសហគ្រិនរឿងហូលីវូដ
Search
Newly Released
វិធីធម្មជាតិសំរាប់អ្នកមានបញ្ហាទល់លាមក ឫ ពិបាកបត់ជើងធំ.
យកក្រូចឆ្មា ១​ផ្លែ ច្របាច់ចូលក្នុងទឹកក្តៅអ៊ុនៗ ១កែវ មានដូចក្នុងរូប។ ផឹកវា ១កែវជារៀងរាល់ថ្ងៃ។. យកប្រង Olive Oil មួយស្លាបព្រាបាយលាយជាមួយ ក្រូចឆ្មា បន្តិច។ ញាុំវា ៥នាទី មុនអាហារពេលព្រឹក ជារៀងរាល់ថ្ងៃ។. វិធីធម្មជាតិសំរាប់អ្នកមានបញ្ហាទល់លាមក ឫ ពិបាកបត់ជើងធំ. .
Today 65, 2015-08-06
ភេសជ្ជៈធម្មជាតិដែលជួយអ្នកអោយគេងលក់ស្កប់ស្កល់.
Cheery ជាផ្លែឈើដែលសំបូរទៅដោយសារជាតិម្យ៉ាងឈ្មោះថា Melatonin ដែលជួយអោយមនុស្សគេងលក់ស្រួល។. យកផ្លែឈើ Cheery ស្រស់ទៅកិន ហើយ ផឹកវា ១កែវ ពេលព្រឹក និង ១កែវ ពេលយប់មុនចូលគេង ១ម៉ោង កន្លះ។. ភេសជ្ជៈធម្មជាតិដែលជួយអ្នកអោយគេងលក់ស្កប់ស្កល់.
Today 22, 2015-08-06
វិធីធម្មជាតិសំរាប់អ្នកមានបញ្ហា ឈឺ ឫ រលាក សន្លាក់.
យក រមៀត និង ខ្ញី ទៅកិនអោយម៉ត់ដូចក្នុងរូប ហើយ យកមួយមុខ កន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេ ទៅលាយជាមួយនឹងទឹកក្តៅអ៊ុនៗ ១ កែវ ។ បន្ទាប់មកដាក់ទឹកឃ្មុំបន្តិចដើម្បីអោយងាយស្រួលផឹក ។​ ផឹក ពីរ ដងក្នុងមួយថ្ងៃ ជារៀងរាល់ថ្ងៃ។ . ហាត់ប្រាណតាមសន្លាក់ដែលអ្នកមានបញ្ហា អោយបានយ៉ាងតិច ១០នាទី ទៅ ១៥នាទី ជារៀងរាល់ព្រឹក។. វិធីធម្មជាតិសំរាប់អ្នកមានបញ្ហា ឈឺ ឫ រលាក សន្លាក់.
Today 78, 2015-08-06
វិធីធម្មជាតិសំរាប់អ្នកមានបញ្ហាពងបែកក្នុងមាត់.
ខ្ពុលមាត់ជាមួយទឹកក្តៅអ៊ុនៗ បន្ទាប់មកយកទឹកឃ្មុំទៅបៀកអោយចំពីលើ ពងបែកនោះ។ ធ្វើបែបនេះ ២ ទៅ ៣​ ដងក្នុងមួយថ្ងៃ។. ញាុំ Yogurt រស់ជាតិដើម អោយបាន ២​​ ទៅ ៣ ដងក្នុងមួយថ្ងៃ។. ខ្ពុលមាត់ជាមួយនឹងទឹកអំបិលអោយបាន ២ ទៅ ៣ ដងក្នុងមួយថ្ងៃ។. វិធីធម្មជាតិសំរាប់អ្នកមានបញ្ហាពងបែកក្នុងមាត់.
Today 31, 2015-08-06Find us on Facebook
Top 5 for today

វិធីធម្មជាតិសំរាប់អ្នកមានបញ្ហា ឈឺ ឫ រលាក សន្លាក់.

យក រមៀត និង ខ្ញី ទៅកិនអោយម៉ត់ដូចក្នុងរូប ហើយ យកមួយមុខ កន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេ ទៅលាយជាមួយនឹងទឹកក្តៅអ៊ុនៗ ១ កែវ ។ បន្ទាប់មកដាក់ទឹកឃ្មុំបន្តិចដើម្បីអោយងាយស្រួលផឹក ។​ ផឹក ... Read more
Today 78, 2015-08-06

វិធីធម្មជាតិសំរាប់អ្នកមានបញ្ហាទល់លាមក ឫ ពិបាកបត់ជើងធំ.

យកក្រូចឆ្មា ១​ផ្លែ ច្របាច់ចូលក្នុងទឹកក្តៅអ៊ុនៗ ១កែវ មានដូចក្នុងរូប។ ផឹកវា ១កែវជារៀងរាល់ថ្ងៃ។. យកប្រង Olive Oil មួយស្លាបព្រាបាយលាយជាមួយ ក្រូចឆ្មា បន្តិច។ ញាុំវា ៥នាទី ... Read more
Today 65, 2015-08-06

វិធីធម្មជាតិសំរាប់អ្នកមានបញ្ហាពងបែកក្នុងមាត់.

ខ្ពុលមាត់ជាមួយទឹកក្តៅអ៊ុនៗ បន្ទាប់មកយកទឹកឃ្មុំទៅបៀកអោយចំពីលើ ពងបែកនោះ។ ធ្វើបែបនេះ ២ ទៅ ៣​ ដងក្នុងមួយថ្ងៃ។. ញាុំ Yogurt រស់ជាតិដើម អោយបាន ២​​ ទៅ ៣ ... Read more
Today 31, 2015-08-06

ភេសជ្ជៈធម្មជាតិដែលជួយអ្នកអោយគេងលក់ស្កប់ស្កល់.

Cheery ជាផ្លែឈើដែលសំបូរទៅដោយសារជាតិម្យ៉ាងឈ្មោះថា Melatonin ដែលជួយអោយមនុស្សគេងលក់ស្រួល។. យកផ្លែឈើ Cheery ស្រស់ទៅកិន ហើយ ផឹកវា ១កែវ ពេលព្រឹក និង ១កែវ ពេលយប់មុនចូលគេង ១ម៉ោង ... Read more
Today 22, 2015-08-06
5 posts most read

វិធីធម្មជាតិសំរាប់អ្នកមានបញ្ហា ឈឺ ឫ រលាក សន្លាក់.

យក រមៀត និង ខ្ញី ទៅកិនអោយម៉ត់ដូចក្នុងរូប ហើយ យកមួយមុខ កន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេ ទៅលាយជាមួយនឹងទឹកក្តៅអ៊ុនៗ ១ កែវ ។ បន្ទាប់មកដាក់ទឹកឃ្មុំបន្តិចដើម្បីអោយងាយស្រួលផឹក ។​ ផឹក ... Read more
View 78, 2015-08-06

វិធីធម្មជាតិសំរាប់អ្នកមានបញ្ហាទល់លាមក ឫ ពិបាកបត់ជើងធំ.

យកក្រូចឆ្មា ១​ផ្លែ ច្របាច់ចូលក្នុងទឹកក្តៅអ៊ុនៗ ១កែវ មានដូចក្នុងរូប។ ផឹកវា ១កែវជារៀងរាល់ថ្ងៃ។. យកប្រង Olive Oil មួយស្លាបព្រាបាយលាយជាមួយ ក្រូចឆ្មា បន្តិច។ ញាុំវា ៥នាទី ... Read more
View 65, 2015-08-06

វិធីធម្មជាតិសំរាប់អ្នកមានបញ្ហាពងបែកក្នុងមាត់.

ខ្ពុលមាត់ជាមួយទឹកក្តៅអ៊ុនៗ បន្ទាប់មកយកទឹកឃ្មុំទៅបៀកអោយចំពីលើ ពងបែកនោះ។ ធ្វើបែបនេះ ២ ទៅ ៣​ ដងក្នុងមួយថ្ងៃ។. ញាុំ Yogurt រស់ជាតិដើម អោយបាន ២​​ ទៅ ៣ ... Read more
View 31, 2015-08-06

ភេសជ្ជៈធម្មជាតិដែលជួយអ្នកអោយគេងលក់ស្កប់ស្កល់.

Cheery ជាផ្លែឈើដែលសំបូរទៅដោយសារជាតិម្យ៉ាងឈ្មោះថា Melatonin ដែលជួយអោយមនុស្សគេងលក់ស្រួល។. យកផ្លែឈើ Cheery ស្រស់ទៅកិន ហើយ ផឹកវា ១កែវ ពេលព្រឹក និង ១កែវ ពេលយប់មុនចូលគេង ១ម៉ោង ... Read more
View 22, 2015-08-06